Om oss

Alingsås Tvättcenter AB finner du i centrum av Alingsås, på Färgaregatan 14, där vi funnits sedan starten i februari 1942. Namnet var då Kostymtvätten och startades av Elsa Nordling. Sedan 1986 heter företaget Tvättcenter och arbetar idag med det mesta inom tvätt och slätgörning.

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2021 här.

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

GRUNDEN FÖR VÅRT FÖRETAG ÄR ATT VI:

» Erbjuder tvätt av kläder och andra textilier » Är marknadsledande inom vår bransch » Har personal med ett gediget intresse för sitt arbete » Har personal som värdesätter den hantverksmässiga noggrannhet som krävs » Arbetar efter ett enhetligt ledningssystem som följer kraven enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt svensk miljödiplomering.

Vår kvalitetspolicy

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet

Vår miljöpolicy

Vi skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling i lokalområdet

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera vår miljöpåverkan och arbeta mot ständiga miljöförbättringar
 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel
 • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet