Rutavdrag

Från och med 1 januari 2021 kan du som privatperson använda RUT-avdraget för inlämning av tvätt vid tvättinrättning.

Arbetskostnaden ska beräknas enligt schablon till 50 procent av den totala kostnaden för tjänsten, inklusive transport av tvättgods. Rutavdraget blir sedan 50 procent av den beräknade arbetskostnaden, det vill säga 25 procent av totalkostnaden.

Krav för rutavdrag:

 • Tvätten ska ingå i kundens hushåll.
 • Företaget som utför tvätten och som begär utbetalning för tjänsten från Skatteverket ska vara en tvättinrättning, det vill säga ett tvätteri som har sin verksamhet i lokaler inom EU/EES och Schweiz i enlighet med 39 kap. 2 § SFL.
 • Det ska finnas underlag som visar att kunden och företaget har avtalat om att använda rutavdrag.

Rutavdrag ges för att

 • utföra vattentvätt av kläder och hemtextilier, till exempel sängkläder, handdukar och gardiner
 • torka, stryka, mangla och vika tvättgods
 • hämta och lämna tvätt, även vid depåservice
 • laga kläder och hemtextilier i samband med tvätt
 • lägga upp kläder och gardiner.

Inget avdrag ges för att

 • utföra kemtvätt
 • tvätta stora mattor oavsett om det sker i specialmaskin eller manuellt
 • sy upp nya kläder eller hemtextilier
 • enbart transportera tvättgods
 • utföra tvätt som underleverantör.